3D Secure Payment GPwebpay
Nápověda

PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

Registrovaní uživatelé:
pro přihlášení do systému vyplňte své uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko

Neregistrovaní uživatelé:
jako neregistrovaný uživatel máte v systému určitá omezení, nemůžete sledovat průběh plnění vašich objednávek a při objednání musíte vždy vyplňovat kontaktní údaje.


REGISTRACE DO SYSTÉMU

Chcete-li se k systému přihlašovat jako registrovaný uživatel musíte vyplnit a odeslat Registrační formulář. Přístup k registračnímu formuláři získáte na každé stránce kliknutím na odkaz "Registrace".
Po odeslání vyplněného formuláře Vám bude zasláno uživatelské jméno a heslo na uvedený e-mail. Registrací do systému se k ničemu nezavazujete. Můžete získat pouze výhody ve formě slev. Máte také přístup do sekce kontroly objednávek, kde sledujete jejich aktuální stav.


KATEGORIE ZBOŽÍ

Zboží je v systému roztříděno do skupin (v levé části obrazovky). Skupiny mají charakter rozbalovacího menu (stromu). Je-li u názvu skupiny symbol pak tato skupina obsahuje další podskupiny, které zobrazíte kliknutím na název skupiny. Skupiny označené symbolem   nemají již další podskupiny a kliknutím na název takové skupiny se v prostřední části obrazovky zobrazují položky skupiny.
Počet položek na obrazovce si můžete měnit nastavením hodnoty rozbalovacího prvku "Ukázat" v horní části obrazovky. Obsahuje-li skupina více položek, pak pro pohyb mezi stránkami používejte odkazy ve spodní části obrazovky.


JAZYK

Pro výběr požadované jazykové verze klikněte na ikonu vybraného jazyka.


MĚNA

Kdykoliv můžete změnit měnu, ve které budete nakupovat. Výběr požadované měny můžete měnit nastavením hodnoty rozbalovacího prvku "Měna" v horní části obrazovky.


VYHLEDÁNÍ ZBOŽÍ

K vyhledání zboží použijte vstupní pole v levé části obrazovky a napište alespoň část hledaného výrazu, zvolte jestli hledáte v Artiklu nebo Názvu zboží a klikněte na tlačítko .


TŘÍDĚNÍ ZBOŽÍ

Vyhledané zboží lze třídit podle Artiklu, Názvu nebo Ceny a to buď sestupně nebo vzestupně.
Ke změne typu třídění požívejte ikony .


NÁKUPNÍ KOŠÍK - PŘIDÁNÍ POLOŽEK

Pro přidání položek do Nákupního košíku stačí vyplnit počet ks je-li větší než jeden kus (implicitně nastaveno) a kliknout na tlačítko "KOUPIT". Zboží se uloží do Nákupního košíku. V horní části obrazovky, vidíte počet položek v koši a celkovou cenu s DPH.


1. POLOŽKY V KOŠÍKU

Pro změnu počtu ks položek v Nákupním košíku musíte otevřít košík kliknutím na ikonu nebo na odkaz "Košík".
Zde můžete objednávku smazat pomocí tlačítka "SMAZAT OBJEDNÁVKU" nebo změnit počet ks jednotlivých položek a stisknout tlačítko "OPRAVIT POLOŽKY".
Chcete-li smazat položku v objednávce zadejte počet ks 0 a stikněte tlačítko "OPRAVIT POLOŽKY".
Pro pokračování v objednávce přejděte ke kroku "2. DOPRAVA A PLATBA".


2. DOPRAVA A PLATBA

V této části máte možnost vybrat ZPŮSOB DOPRAVY, ZPŮSOB PLATBY a doplnit krátkou poznámku k objednávce.
Pro pokračování v objednávce přejděte ke kroku "3. DODACÍ ÚDAJE".


3. DODACÍ ÚDAJE

Zde vyplňte dodací a kontaktní údaje pro odeslání objednávky. Položka označené * jsou povinné.
Pro dokončení a odeslání objednávky přejděte ke kroku "4. ODESLAT OBJEDNÁVKU".


4. ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY

Pro dokončení a odeslání objednávky klikněte na tlačítko "4. ODESLAT OBJEDNÁVKU". V každém kroku máte možnost se vrátit zpět k předchozímu. Zde si můžete také svoji objednávku vytisknout kliknutím na tlačítko "4. TISK OBJEDNÁVKY".


KONTROLA OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

V sekci "OBJEDNÁVKY" můžete sledovat stav a plnění Vaší objednávky. Po přihlášení máte možnost zobrazit přehled jednotlivých objednávek v závislosti na volbě přepínačů na levé straně obrazovky. Po potvrzení požadovaného výběru (VŠECHNY, ČÍSLO, DATUM, POTVRZENÉ atd.. ) a kliknutí na tlačítko "OK" se zobrazí přehled objednávek. Každý řádek obsahuje Číslo objednávky, Jméno kdo objednávku vystavil, Datum, Částku a Stav objednávky.


STAV OBJEDNÁVKY

V systému mohou nastat tyto základní stavy objednávky podle toho jak probíhá její plnění.
ULOŽENÁ - nastává po založení objednávky a je generována automaticky systémem.
PŘIJATÁ - objednávka se vyřizuje dodavatelem.
ČEKÁ NA PLATBU - objednávka čeká na uhrazení faktury za zboží.
ODESLÁNO - objednávka je splněna, zboží dle objednávky je vyskladněno a odesláno příjemci.
STORNO - objednávka byla dodavatelem stornována.